Privacyverklaring

Privacybeleid van Willems Graveer en Gereedschap Techniek

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Willems Graveer en Gereedschap Techniek verwerkt van haar klanten of andere geïnteresseerden die digitaal contact met ons zoeken.

Indien je klant wordt van Willems Graveer en Gereedschap Techniek of om een andere reden persoonsgegevens aan Willems Graveer en Gereedschap Techniek verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Willems Graveer en Gereedschap Techniek, Landweerstraat Zuid 95N te Oss, KvK17153518                      De beheerder is bereikbaar via info@wggt.nl of op telefoonnummer 0412769035

 1. Welke gegevens verwerkt Willems Graveer en Gereedschap Techniek en voor welk doel
  2.1 In het kader van onze facturatie en NEN inspecties worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen en verwerkt:
 2. a) voor- en achternaam, geslacht
  b) adresgegevens en eventueel postadres
  c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)                                                                                     d) bij klanten gelinkt aan inspecties worden gegevens bewaard van hun inventaris, deze kunnen ondersteund worden met foto`s indien dit door ons nodig word geacht.

2.2       Willems Graveer en Gereedschap Techniek verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt wellicht gebruikt voor zaken die door een partnerbedrijf voor ons worden uitgevoerd of vervaardigd.
 2. Bewaartermijnen

Willems Graveer en Gereedschap Techniek verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van een jaar na laatste opdracht, daarna of op eerder verzoek worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

 1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Willems Graveer en gereedschap Techniek  passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     je kan een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Willems Graveer en Gereedschap Techniek zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop Willems Graveer en gereedschap Techniek je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de directie.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan;

info@wggt.nl

 

 1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de mail of website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.